Välkommen till Johannelund Motettkör!

december 9th, 2018

Johannelunds Motettkör

Johannelunds Motettkör är en kör med stor uttrycksvilja, hög ambition och varmt hjärta. Vi har vår hemvist i Sankta Maria kyrka i stadsdelen Johannelund i Linköping men vi verkar även i andra sammanhang runt om i Linköping och Östergötland. Vi sjunger huvudsakligen sakral musik, ofta a cappella men även i samarbete med lokala musiker.

Vårt fundament är gudstjänstlivet och verksamheten i församlingen där vi medverkar i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter på egen hand eller med församlingens övriga körer, vid ett antal tillfällen varje termin. Vi hörs också i andra sammanhang. Under förra verksamhetsåret sjöng vi t.ex. vid invigningen av ”Vinterljus ” och vi medverkade tillsammans med tre andra körer från Linköping och Norrköping i Verdis Requiem med Norrköpings symfoniorkester.

Ungefär vart tredje år gör vi en längre resa där vi förutom att sjunga och ge konserter också sätter stort värde på utbytet med lokala körer på orten vi besöker.

Vår uttrycksvilja visar sig i projekt som man kanske inte förknippar med traditionell körsång. Vi uttrycker oss gärna sceniskt och vill höja helhetsupplevelsen för våra lyssnare, vi arbetar med kroppsspråk och ett tydligt uttryck utöver det rent musikaliska. Under ett antal år har vi samarbetat med regissören Anci Hjulström vilket bland annat resulterat i en scenisk version av Bachs Johannespassion och en egen föreställning ”Mitt i ljuset vilar nuet” som illustrerar påskens och livets under.

Körmedlemmarna har en varm gemenskap och träffas förutom på repetitionerna med tillhörande fikapauser, också i många andra sociala sammanhang under verksamhetsåret, hela kören, stämvis samt i olika arbetsgrupper som tillsammans ser till att konserter och andra evenemang fungerar.

Information om kommande konserter (och de vi redan har gjort) finns på På Gång-sidan.

Kontaktinformation kan du hitta på på Kontakt-sidan.

Kommentarer är avstängda.